Slide Projekt
Budowa Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej ETAP III
Okres realizacji projektu Rozpoczęcie realizacji projektu – 01.08.2018 r. Zakończenie realizacji projektu – 31.10.2022 r. Przedmiot projektu Przedmiotem projektu jest rozbudowa 10 sztuk aktualnie eksploatowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu L-4268… Czytaj więcej Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny Logo Rzeczpospolita Polska Logo ŁKA Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
Slide Zdjęcie flagi Uni Europejskiej Finansowanie projektu
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa... Czytaj więcej Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny Logo Rzeczpospolita Polska Logo ŁKA Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
Slide mapa_2021_www-1600x500-1.jpg Lokalizacja projektu Projektem objęty jest obszar województwa łódzkiego. Schematyczny układ tras w województwie łódzkim obsługiwanych przez tabor Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Czytaj więcej Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny Logo Rzeczpospolita Polska Logo ŁKA Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny Slide AKTUALNOŚCI Dokumentacja fotograficzna Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami Aktualności Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny Logo Rzeczpospolita Polska Logo ŁKA Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny

Projekt „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap III”

Projekt „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap III”  realizowany w ramach działania III.4 Transport kolejowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 III osi priorytetowej – Transport.

Całkowita wartość Projektu wynosi 68 481 150,00 zł

Współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu udzielone zostało dofinansowanie w kwocie 47 455 500,00 zł.

W ramach projektu „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap III”, Spółka Łódzka Kolej Aglomeracyjna dokona rozbudowy 10 sztuk aktualnie eksploatowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu L-4268 serii Flirt-3 o jeden fabrycznie nowy środkowy człon nienapędny wraz z wózkiem tocznym dla potrzeb wykonywania aglomeracyjnych i regionalnych przewozów pasażerskich.

Rozbudowane pojazdy będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz do bezpiecznego przewozu większego bagażu i rowerów. Pojazdy będą wyposażone w urządzenia zapewniające bezpieczeństwo i komfort podróżnym: pasy bezpieczeństwa do mocowania wózka inwalidzkiego z pasażerem, klimatyzację, WiFi, gniazdka elektryczne, kabinę WC dostępną dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych poruszających się na wózkach inwalidzkich wraz z możliwością przewijania niemowląt.

Odbiór 1-go rozbudowanego pojazdu (1 szt.) – listopad/grudzień 2021 r., sukcesywne odbiory rozbudowanych pojazdów, od 2-go do 10-go (9 szt.) – luty/wrzesień 2022 r.

 

Skip to content